Tuesday, April 12, 2011

मोडी गाथा


2 comments:

amolmorade said...

खूप छान ,
कृपया तुम्ही तुमचे मोडी बद्दल असलेली मोलाची माहिती http://www.facebook.com/modi.lipi

वर देखील share करावी ...........

ही नम्र विनंती........

sadanand kulkarni said...

this is an opportunity to learn ancient script like MODI